woensdag 17 april 2013

Ieper waar de klaprozen bloeien / R. LampaertIEPER 1914-1918 Wanneer eind 1914 het front vastloopt en de Duitsers hun pogingen om het kanaal te bereiken opgeven is de stad voorlopig gered. Franse en vooral Britse troepen nestelen zich in de stad en haar nabije omgeving die weldra de verdoemde Ieperse Saillant zal vormen. Ieper wordt langzaam aan herschapen in een spookstad waarin enkel nog troepen een schuilplaats zoeken. De boog rond de stad wordt door de vele beschietingen en de weersomstandig-heden tot een grote modderpoel omgevormd. Stilaan wordt de naam Ieper voor de Britse troepen het leitmotiv&157; voor hun strijd in Vlaanderen. Hun lange lijdensweg en hun hardnekkige weerstand zal zich stilaan gaan focussen op het symbool voor hun vastberadenheid : Ieper&157;.Hun grenzeloze inzet voor het behoud van the Ypres Salient zal wereldwijd legendarisch worden. Maar twee zaken zullen de naam nog afschrikwekkender maken. Wanneer in 1917 het Yperiet voor het eerst wordt gebruikt en in de veldslag om Passendale honderdduizenden gesneuvelden vallen wordt de naam Ieper vrijwel bekend in elke Duitse of Britse familie die er ergens een lid heeft verloren. Tot op de dag van vandaag blijft de stad een magische aantrekkingskracht uitoefenen op het toenemend aantal bezoekers dat de nagedachtenis aan deze droevige periode wil levendig houden. Wanneer elke avond om 8 uur onder de Menenpoort de tonen van de Last Post weergalmen, wordt een der droevigste perioden uit de geschiedenis van de stad in herinnering gebracht.Op deze plaats zijn vele duizenden mannen enthousiast opgestapt naar de frontlinie waar ze in de hel van de Iepersesaillant het beste van zichzelf gaven om een dreigende Duitse doorbraak te beletten. Talrijk zijn ook zij die nooit meer terugkwamen. Hiervan getuigen de meer dan honderd begraafplaatsen die rond de stad nu over het vredige landschap verspreid liggen.Wanneer de klaaglijke tonen van de Last Post dagelijks de toeschouwers beroeren herinneren zij aan de heldendaden van een generatie jonge mannen die de naam Ieper onsterfelijk hebben gemaakt in de annalen van het wereldgebeuren.Stad op stelten. De voorposten op komst. Ieper bezet. Ontstaan van de Ieperboog. De Eerste Slag om Ieper. Het lot van de burgerbevolking. De Friends en de tyfus. In de loopgraven. De Tweede Slag om Ieper. Ieper de spookstad. De luchtridders. Wipers. Redding van de kunstschatten.Wrikken aan het Ieperse front. Derde Slag om Ieper. Het einde van de Ieperboog


Leeftijd: 12 jaar en ouder