dinsdag 17 april 2012

Bokkenbrigade / Martine Glaser


'We hebben hem gezien,' zei ik. 'Die geit, bedoel ik. Die hebben we gezien.' 'Zo,' zei mijn moeder. Meer niet. 'Wat denk je, zouden ze haar iets aandoen?' Iedereen hield zijn adem in. Nu moest mijn moeder zeggen dat het zo'n vaart niet zou lopen. Maar in plaats daarvan zei ze, op een hele boze toon: 'Dat zou me niets verbazen. Die mensen zijn gek. Hartstikke gek zelfs, als je het mij vraagt.'

We keken elkaar ongerust aan. Niemand zei iets.

Micky hoort via haar moeder, die bij woningcorporatie Goed Wonen werkt, dat er een geit met de dood wordt bedreigd. De enge buren hebben last van zijn gemekker en willen van het beestje af. Samen met haar vrienden Mark, Natasja en Kaspar smeedt Micky een plan om de geit te redden. Ze ontvoeren hem en verbergen hem zolang op een bouwplaats. Na die week kan hij misschien naar het zorgcentrum waar de oma van Mark woont en waar zeker plaats is voor een gezellige geit. Maar… er mogen geen dieren in het tehuis. Huize Avondrood raakt in rep en roer; de bewoners grijpen de geit aan om zich tegen alle ouderwetse, betuttelende regels af te zetten. Ondertussen komt het einde van de bouwvakantie dichterbij en sluipen er boeven rond op de bouwplaats.

Leeftijd 10 - 12 jaar

KINDERJURY 2012