dinsdag 13 maart 2012

De Titanic / Simon Adams

Uit de ooggetuige serie
Op 15 april 2012 is het 100 jaar geleden, dat de Titanic ten onder ging. Reden voor uitgevers om nieuwe boeken over het grootste passagiersschip van toen op de markt te brengen. Dit is een positieve uitschieter. In vijfentwintig hoofdstukken van steeds een dubbele pagina wordt de geschiedenis van de Titanic geschetst. De opbouw is chronologisch, beginnend met de bouw, gevolgd door de passagiers, de reis, de aanvaring, de reddingsoperatie, eindigend met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Vele afbeeldingen, onder meer (kleuren)foto's, ondersteunen het verhaal. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding, waarna door de bijschriften bij de afbeeldingen, gedrukt in zeer klein lettertype, veel interessante informatie wordt gegeven. De persoonlijke anekdotes over reizigers en bemanning maken het verhaal extra boeiend. Het taalgebruik is niet echt op kinderen gericht maar is wel heel helder. Achter in het boek staan een overzichtelijke tijdlijn, verwijzingen naar veelal Engelstalige websites en musea in o.a. Engeland en Canada, een verklarende woordenlijst en een register. Voor de jeugd goed bruikbaar voor werkstukken en spreekbeurten. Doelgroep zijn zowel volwassenen als kinderen/jongeren vanaf ca. 12 jaar.